Telekomunikaciona oprema

Oprema za optičke kablove

Oprema za KDS sisteme

Orman za energetiku od poliestera

Orman za gas od plastike

ENERGETIKA

Ormani samostojeći od poliestera za merenje potrošnje električne energije - izdvojeni merni orman IMO


Izrađen je prema tehničkim uslovima Elektrodistribucije Srbije. Orman je izrađen od poliestera ojačanog sa 25% staklenih vlakana metodom presovanja, UV stabilan i ne gori. Poseduje visoku otpornost na atmosferske uticaje i mehaničke udare, sa klasom strogosti (okoline) 4.1 prema SRPSNA5.725. Namenjen je za ugradnju merne opreme (merenje potrošnje električne energije), opreme za razvod, automatike, ulične rasvete itd.
Na vratima ormana postoje prozori za očitavanje mernih uređaja za obračunsko merenje i providna vratanca sa ključem za aktiviranje limitatora. Merno razvodni orman izrađuje se u pet veličina sa dimenzijama i mestom ugradnje datim u tabeli:

Izveštaj Instituta Nikola Tesla sa ispitivanja: -4.10210-L

Šifra Tip ormana Dimenzija [mm] Broj mernih mesta Otpornost na udare Indeks zaštite Mesto ugradnje
E100101 E-I 840x338x250 jedno brojilo IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E100102 E-I/K
KPK Tip-I
840x338x250
380x338x250
jedno brojilo IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E200201 E-IIV 1200x338x250 dva brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E200202 E-IIH 840x600x250 dva brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E200203 E-IIH/K
KPK Tip-I
840x600x250
380x600x250
dva brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E400401 E-IV 1200x600x250 četiri brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
E400402 E-IV/K
KPK Tip-I
1200x600x250
380x600x250
četiri brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
E400402 E-IVH 840x1200x250 četiri brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
· Na uporište
E600601 E-VI 1200x800x250 šest brojila IK 10 IP55 · Poliestersko postolje
· Betonsko postolje
· Na zid
· U zid
preuzmite brošuru


| Početna | O nama | Proizvodna aktivnost | Kontakt | Administrativni podaci | Vrh strane | Bookmark | Print |